Home » Werken met ken- en stuurgetallen
 
Min. € Max. €
  Zoeken
 

Opleiding: Werken met ken- en stuurgetallen

Bij: International Management Forum

 

International Management Forum

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN

Opleidingsinhoud

LES I
Wat zijn personele ken- en stuurgetallen?

De noodzaak om bedrijfsprocessen en de inzet van personeel beter te sturen
Modern management: van puur intuÔtief werken naar het gebruik van prestatie-indicatoren
Managementratio’s in de vorm van kengetallen
Kengetallen als basis voor het formuleren van stuurgetallen

LES II
Het gebruik van personele ken- en stuurgetallen

De noodzaak om meer doelgericht, efficiŽnter en kostenbewuster te werken
Externe en interne benchmarking
Historische benchmarking
Gebruik van ken- en stuurgetallen om operationele processen te sturen t.b.v. effectiviteit, efficiency (kostenbeheersing) en kwaliteitsverbetering

LES III
Van planning en control naar continue monitoring

De traditionele aanpak: jaarplanning en kwartaalrapportages
Moderne technologie t.b.v. het ‘in-depth’ en continu meten van ontwikkelingen
Doelstellingen kunnen permanent veranderen en moeten ook permanent veranderd kunnen worden
Grotere flexibiliteit van uw organisatie door gebruik van ken- en stuurgetallen

LES IV
Doelstellingen van het management vertalen naar ken- en stuurgetallen

Voorbeelden van managementdoelstellingen
Operationalisering van doelstellingen: formuleren van kwantitatieve normen (= stuurgetallen)
Betrokkenheid van managers: belangrijke voorwaarde voor succes

LES V
Definities van ken- en stuurgetallen

Begripsverwarring en verschillend interpreteren van ken- en stuurgetallen belemmeren in hoge mate het effectieve gebruik ervan
De noodzaak tot het ontwikkelen van eenduidige definities
Enkele veelgebruikte ken- en stuurgetallen in het personeelsbeleid
Kiezen van de juiste categorieŽnverdeling
Mogelijkheden tot het tussentijds aanpassen van definities

LES VI
Toepassing van statistiek op ken- en stuurgetallen

Statistische principes in kort bestek
Werken met rechte tellingen
Gebruik van kruistabellen
Ontwikkelen van ratio’s
Chi-kwadraat- en t-toetsen, non-parametrische toetsen, correlatieberekeningen, etc.
Factoranalyse: mogelijkheden tot het creŽren van nieuwe ken- en stuurgetallen op een hoger niveau en met een grotere zeggingskracht

LES VII
Presentatievormen van ken- en stuurgetallen

Visueel aantrekkelijke weergave van eenvoudige gegevens
Diverse soorten grafieken en de voors en tegens bij het gebruik ervan in de praktijk

LES VIII
Praktijkervaring - IT bedrijf

Behandeld wordt hoe het IT-bedrijf gebruikmaakt van ken- en stuurgetallen voor de ontwikkeling en implementatie van haar strategisch plan en voor het benchmarken van arbeidskosten, de inrichting van de P&O-afdeling, de organisatie van interne opleidingen, e.d.

LES IX
Praktijkervaring - Gemeente

Beschreven wordt hoe de gemeente personele en financiŽlle ken- en stuurgetallen heeft gebruikt voor de ontwikkeling en evaluatie van haar personeelsbeleid. De gemeente hanteert voor de sturing van haar beleidsprocessen een planning- en controlbenadering waarbij het gebruik van ken- en stuurgetallen een centrale rol speelt.

Opleidingsduur

9 weken (een lesdeel per week)

Kosten

1.795,- (excl. 6% BTW)

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Afstandsleren / Zelfstudie

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Met ken- en stuurgetallen kunt u uw personeelsbeleid en ook de doelstellingen van het management, evenals de bereikte resultaten, meetbaar maken en (bij)sturen. Veel bedrijven zijn op dit moment bezig personele ken- en stuurgetallen te ontwikkelen. De praktische toepassing van ken- en stuurgetallen kent evenwel veel valkuilen. Wie deze wil vermijden moet een groot aantal lessen (uit de praktijk) ter harte nemen.

Doel cursus
Aan de hand van deze cursus doet u het strategische inzicht en de noodzakelijke kennis op om ken- en stuurgetallen in uw praktijk te kunnen toepassen. Onderdeel van deze cursus is tevens het leren toepassen van een praktische methode waarmee u zelf ken- en stuurgetallen kunt ontwikkelen. Met behulp van deze methode kunt u stapsgewijs, vanuit uw eigen strategie, zelf plannen opstellen met duidelijke stuurgetallen. Bovendien blijkt uit de cursus dat u met een relatief klein aantal kengetallen al belangrijke conclusies kunt trekken met betrekking tot uw personeelsbeleid.

De cursus wordt afgesloten met twee praktijkcases waarin een IT-bedrijf en een gemeente laten zien hoe zij ken- en stuurgetallen op een specifiek onderdeel van de P&O praktijk hebben toegepast.

Doelgroep
HR-managers
Lijnmanagement
Hoofd management development
Hoofd opleiding
Competentie- en mobiliteitsmanagers
Kennismanagers
Automatiseringsmanagement

 

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
Df2a4 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
maandag 16 juli 2018 | © Copyright 2010-2018 OpleidingenBedrijf.nl | Algemene voorwaarden | Adverteren | Alle rechten voorbehouden