Home » Vraaggericht werken
 
Min. € Max. €
  Zoeken
 

Opleiding: Vraaggericht werken

Bij: Rijn IJssel

Opleidingsinhoud

Werkwijze

De deelnemer
Vraaggericht werken gaat uit van een bepaalde visie op de deelnemer. De begeleider kijkt nog meer naar de wensen en ideeŽn van de deelnemer. Door goed te observeren en te communiceren met de bewoner kan je achter de vraag komen. Een vraag staat niet voor altijd vast, deze kan op kortere of langere termijn veranderen en hier moet de AB-er op inspelen. De deelnemer krijgt meer zelfregie en maakt eigen keuzes rond de activiteiten. De begeleider denkt positief in mogelijkheden (ja-cultuur).

De deelnemer en de begeleider
De praktijk van vraaggericht werken. De theorie van dagdeel 1 in praktijk brengen. Hoe werkt dit bij de eigen AB-afdeling. Analyse van de eigen werkstijl/competenties a.h.v. praktijkvoorbeelden van de afdeling.

Planmatig handelen
Bewust bezig zijn met het aanbieden van activiteiten en begeleiding. Ingaan op hulpvraag van de deelnemers. De vraag achter de vraag kunnen zien. Dit betekent flexibiliteit in het aanbieden van activiteiten. De methodische cyclus kort bespreken (beginsituatie vaststellen, doelstelling formuleren, plan maken, uitvoeren en evalueren). Hulpvragen omzetten in doelstellingen en vervolgens het opstellen van een plan. Denken in mogelijkheden. Netwerken kan de diversiteit van het aanbod vergroten. Kunnen inzetten van netwerken.

Organiseren
Naar aanleiding van hulpvragen van de deelnemers concrete plannen opstellen. Ingaan op het signaleren van gedrag. Wat doe je als een bewoner niet mee wil doen, hoe kan je stimuleren en motiveren. Een aanpak die bij de ene bewoner werkt, werkt bij de andere bewoner niet. Activiteiten anders kunnen aanbieden of andere activiteiten kunnen aanbieden. Dat is immers vraaggericht werken.

Vraaggericht werken in een organisatie
Wanneer een afdeling vraaggericht gaat werken heeft dit gevolgen voor de organisatie van de eigen afdeling. Hoe gaat het team dit vormgeven. Daarnaast heeft vraaggericht werken ook effect op andere afdelingen c.q. disciplines. Hoe gaat het team hiermee om.

Zelfreflectie
Terugkijken naar welke competenties de Activiteitenbegeleider nodig heeft om vraaggericht te kunnen werken (houding, vaardigheden). Hoe staat het met de ontwikkeling van deze competenties en wat moet er nog in de toekomst gebeuren.

Cursussen op maat
Het is mogelijk om een andere indeling van onderwerpen in de cursus te verwerken. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen. De koppeling met de praktijk waarin de cursisten werkzaam zijn is belangrijk.

Groepsgrootte
Maximaal aantal cursisten 15.

Aanvullende informatie
Afsluiting Certificaat van deelname

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Medewerkers van zorginstellingen, activiteitenbegeleiders.

Opleidingsduur

Afhankelijk van de vraag. Het bovenstaand voorstel gaat uit van 6 dagdelen.

Kosten

Op aanvraag

Plaatsen / leslocaties

Arnhem

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Doel
Er wordt binnen de zorg en dagbesteding nog veel aanbodgericht gewerkt. De omslag naar vraaggericht werken vraagt andere competenties van de medewerkers. Goed kunnen observeren en kijken naar de vraag van de cliŽnt, dit kunnen omzetten in planmatig handelen zijn competenties waar aandacht aan geschonken moet worden.

Voor wie:
Medewerkers van zorginstellingen, activiteitenbegeleiders.

 

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
9aF17 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
maandag 16 juli 2018 | © Copyright 2010-2018 OpleidingenBedrijf.nl | Algemene voorwaarden | Adverteren | Alle rechten voorbehouden